mapa strony   |   kontakt   |

Ochrona danych osobowych

 

I  N  F  O  R  M  A  C  J  A

Od dnia 25-05-2018r. w Siedleckim Towarzystwie  Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. został powołany Inspektora Ochrony Danych.

Z inspektorem możesz skontaktować się mailowo iod@stbs.siedlce.pl lub listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, Siedleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. ul. Starowiejska 60 08-110 Siedlce.

 

 

Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z RODO

Co oznacza skrót RODO

Odnosi się on do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Od kiedy RODO będzie stosowane

Od 25 maja 2018 r.

Jaki jest cel wprowadzenia RODO

Podstawowym celem RODO jest ochrona podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Zmiana przepisów sprawi, że przepisy w zakresie ochrony danych osobowych na terenie UE będą jednolite.

Kto jest administratorem Twoich Danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Siedleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. ul. Starowiejska 60 08-110 Siedlce, którym kieruje Prezes Zarządu.

Kim jest inspektor danych w STBS Spółka z o.o. i jak się z nim kontaktować

Jest to osoba, z którą możesz się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z Twoich praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz skontaktować się mailowo (iod@stbs.siedlce.pl) lub listownie na adres:
Inspektor Ochrony Danych, Siedleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. ul. Starowiejska 60 08-110 Siedlce.

Na podstawie jakich przepisów przetwarzamy Twoje dane osobowe

Na podstawie następujących aktów prawnych:

-        ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 79),

-        ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1577),

-        ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 71, poz. 733 z późn. zm.),

-        innych szczegółowych przepisów.


W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby dopełnić obowiązków, które wynikają z przepisów prawa. Cele te wynikają z powyższych ustaw. W szczególności realizujemy zadania, które należą do zakresu działania Siedleckiego TBS Sp. z.o.o.:

·         obsługujemy kandydatów na najemców, najemców w sprawach dotyczących wniosków, kwestii bieżących i płatności na rzecz STBS Sp. z.o.o.,

  • w celu wypełnienia zadań statutowych gromadzimy i aktualizujemy dane dotyczące najemców;

·         przyjmujemy i rozpatrujemy sprawy, z którymi zwracają się do nas nasi klienci;

  • prowadzimy wynajmowanie lokali użytkowych znajdujące się w budynkach towarzystwa;
  • sprawujemy zarząd nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi niestanowiącymi własności STBS Sp. z.o.o.;
  • prowadzimy inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą.

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Masz prawo zgodnie z zapisami w RODO m.in. do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz innych czynności, które wykonywane byłyby niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.

Wnioski w sprawie realizacji Twoich praw dotyczących danych osobowych możesz złożyć:

  • osobiście w siedzibie naszej jednostki,
  • elektronicznie,
  • listownie na adres naszej jednostki: STBS Spółka z o.o. ul. Starowiejska 60 08-110 Siedlce

Adresy naszej jednostki organizacyjnej znajdziesz na stronie www.stbs.siedlce.pl.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Tadeusz Wysocki
Dokument z dnia: 28.05.2018
Dokument oglądany razy: 539
Opublikował: Tadeusz Wysocki
Publikacja dnia: 31.07.2018
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl