mapa strony   |   kontakt   |

Ogłoszenie o lokalach do wynajęcia.                 O G Ł  O  S  Z  E  N  I  E

Siedleckie „TBS” Sp. z o.o. poszukuje firmy, do  wykonania remontu balkonów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. przy ul. Niepodległości 10 i 10A oraz Unitów Podlaskich 7A Siedlcach. Wykonawca może dokonać remontu balkonów w jednym dowolnie wybranym budynku lub w większym zakresie. Umowa zostanie zawarta zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych w trybie zamówienia z wolnej ręki.

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr telefonu  Tel 25- 644-95-62, 25-633099-37

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

Siedleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. informuje, że wynajmie:

  •  lokal użytkowy w budynku mieszkalnym przy ul. Unitów Podlaskich 10

w Siedlcach o pow. 92,80 m².

 

Osoby zainteresowane wynajęciem lokalu prosimy o kontakt pod nr tel.  25 644-95-62, lub osobiście w siedzibie STBS w godz.7:45-15:45.

.

.

.

.

.

.I  N  F  O  R  M  A  C  J  A

 

Od dnia 25-05-2018r. w Siedleckim Towarzystwie  Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. został powołany Inspektora Ochrony Danych.

Z inspektorem możesz skontaktować się mailowo iod@stbs.siedlce.pl lub listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, Siedleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. ul. Starowiejska 60 08-110 Siedlce.

 

 

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Tadeusz Wysocki
Dokument z dnia: 28.07.2014
Dokument oglądany razy: 2 106
Opublikował: Tadeusz Wysocki
Publikacja dnia: 04.07.2019
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl