aktualizacja: 2023.09.15

Kontakt

Siedleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

08-110 Siedlce, ul. Starowiejska 60

od poniedziałku do piątku w godz. 7:45 – 15:45

Telefony:

Sekretariat: 25 644 95 62, 25 633 99 37
 

Fax: 25 633 00 77
 

Biuro Obsługi Najemców: 25 633 66 20
 

Czynsze, windykacja:  25 633 00 30,  25 633 66 21


Księgowość: 25 633 00 31, 25 633 00 78

www.stbs.siedlce.pl


e-mail: sekretariat@stbs.siedlce.pl

 

Administracja:

08-110 Siedlce, ul. Prusa 18

od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00

Administratorzy zasobów lokalowych:  501 930 844, 501 930 866, 501 930 910

Administrator terenów zielonych:  508 836 286


e-mail: administracja@stbs.siedlce.pl

- telefon alarmowy 792 277 715

Inspektor Ochrony Danych:

Agnieszka Hawryluk

iod@stbs.siedlce.pl

 

 

Mapka dojazdowa

Wyświetl większą mapkę z możliwością wskazania trasy dojazdu.

^