aktualizacja: 2021.01.21

Przetargi - 2020

Aktualnie prowadzone postępowania przetargowe:

1. Dostarczanie przy pomocy sieci telewizji kablowej retransmitowanego sygnału naziemnej telewizji cyfrowej oraz programów radiowych wraz z konserwacją instalacji w budynkach Siedleckiego „TBS” Sp. z o.o. oraz budynkach komunalnych Miasta Siedlce.

2. (rozstrzygnięty) Ubezpieczenie majątku własnego i powierzonego oraz odpowiedzialności cywilnej Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego  sp. z o.o.

1. Dostarczanie przy pomocy sieci telewizji kablowej retransmitowanego sygnału naziemnej telewizji cyfrowej oraz programów radiowych wraz z konserwacją instalacji w budynkach Siedleckiego „TBS” Sp. z o.o. oraz budynkach komunalnych Miasta Siedlce.

STBS.PUZ.P 2/2020                                                                                       Siedlce, dnia 30 grudnia 2020 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Siedleckie Towarzystwo Budownictwa  Społecznego Sp. z o.o. w Siedlcach informuje o wszczęciu postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia na:

Dostarczanie przy pomocy sieci telewizji kablowej retransmitowanego sygnału naziemnej telewizji cyfrowej oraz programów radiowych wraz z konserwacją instalacji w budynkach Siedleckiego „TBS” Sp. z o.o. oraz budynkach komunalnych Miasta Siedlce.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na usługę, której  wartość jest mniejsza niż kwoty  określone  w przepisach  wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy  z dnia  29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późniejszymi zmianami).

Dnia 30 grudnia 2020 r.  ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane pod w systemie BZP pod adresem:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=b3f91231-55e9-4873-ab5f-0d24a4f31067

Nr ogłoszenia: 775455-N-2020 z dnia 2020-12-30 r.

Treść ogłoszenia oraz dokumenty do pobrania dostępne są na stronie internetowej Spółki:

http://www.stbs.siedlce.pl/2020.phtml

W dniach 4 - 7 stycznia 2021 r. potencjalni wykonawcy zwrócili się z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Poniżej odpowiedzi zamawiającego.

Dnia 15 stycznia 2021 r. dokonano otwarcia ofert. Poniżej informacja o otwarciu ofert.

Dnia 21 stycznia 2021 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Poniżej informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Do pobrania:

Ogłoszenie-o-zamowieniu-nr-775455-N-2020.pdf

Format: pdf, rozmiar: 133.3 KB, opublikowano: 12.30.20, 484 pobrań

SIWZ-sygnal-RTV-1-str.pdf

Format: pdf, rozmiar: 153.7 KB, opublikowano: 12.30.20, 513 pobrań

formularz-oferty-edytowalny-20202.docx

Format: docx, rozmiar: 53 KB, opublikowano: 12.30.20, 503 pobrań

wyjasnienie_tresci_SIWZ-20.2.pdf

Format: pdf, rozmiar: 222.6 KB, opublikowano: 01.12.21, 510 pobrań

Informacja-o-otwarciu-ofert2020.2.pdf

Format: pdf, rozmiar: 487.9 KB, opublikowano: 01.15.21, 550 pobrań

zawiadomienie-o-wyborze-najkorzysniejszej-oferty-2020.2.pdf

Format: pdf, rozmiar: 466.3 KB, opublikowano: 01.21.21, 535 pobrań

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 19/20 obręb 35 przy ul. Gospodarczej 25 w Siedlcach.

STBS.PUZ.P 1/2020                                                                            Siedlce, dnia 25 listopada 2020 r.

 

                                              ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Siedleckie Towarzystwo Budownictwa  Społecznego Sp. z o.o. w Siedlcach informuje o wszczęciu postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia na:

Ubezpieczenie majątku własnego i powierzonego oraz odpowiedzialności cywilnej Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego  sp. z o.o.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na usługę, której  wartość jest mniejsza niż kwoty  określone  w przepisach  wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy  z dnia  29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późniejszymi zmianami).

Dnia 25 listopada 2020 r.  ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane pod w systemie BZP pod adresem:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=8c6f9480-e1d1-4b60-b82b-bfaa3df6cb42

Nr ogłoszenia: 615460-N-2020 z dnia 2020-11-25 r.

Treść ogłoszenia oraz dokumenty do pobrania dostępne są na stronie internetowej Spółki:

http://www.stbs.siedlce.pl/2020.phtml

 

W dniach 1 - 3 grudnia potencjalni wykonawcy zwrócili się z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Poniżej odpowiedzi zamawiającego.

 

W dniu 8 grudnia 2020 r.  w siedzibie Spółki dokonano otwarcia ofert. W załączeniu informacja o otwarciu ofert.

 

Dnia 10 grudnia dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. W załączeniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Do pobrania:

dokumenty do pobrania

Ogloszenie-o-zamowieniu-615460-N-2020.pdf

Format: pdf, rozmiar: 133.8 KB, opublikowano: 11.25.20, 486 pobrań

SIWZ-1str.pdf

Format: pdf, rozmiar: 301.4 KB, opublikowano: 11.25.20, 631 pobrań

zalacznik-1a.pdf

Format: pdf, rozmiar: 499.8 KB, opublikowano: 11.25.20, 511 pobrań

zalacznik-1b.pdf

Format: pdf, rozmiar: 3.3 MB, opublikowano: 11.25.20, 673 pobrań

zalacznik-1c.pdf

Format: pdf, rozmiar: 350.7 KB, opublikowano: 11.25.20, 543 pobrań

zalacznik-1d.pdf

Format: pdf, rozmiar: 402.2 KB, opublikowano: 11.25.20, 452 pobrań

oferta-wykonawcy.docx

Format: docx, rozmiar: 45.4 KB, opublikowano: 11.25.20, 487 pobrań

Wyjaśnienie-treści-SIWZ-1.pdf

Format: pdf, rozmiar: 1.4 MB, opublikowano: 12.03.20, 447 pobrań

Wyjaśnienie-treści-SIWZ-2.pdf

Format: pdf, rozmiar: 5 MB, opublikowano: 12.04.20, 401 pobrań

Informacja-o-otwarciu-ofert.pdf

Format: pdf, rozmiar: 275.3 KB, opublikowano: 12.08.20, 497 pobrań

Zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-1-2020.pdf

Format: pdf, rozmiar: 449.4 KB, opublikowano: 12.10.20, 507 pobrań

^