aktualizacja: 2022.11.03

Przetargi - 2022

Aktualnie prowadzone postępowania przetargowe:

1. Budowa  budynku  mieszkalnego  z  mieszkaniami  przeznaczonymi na wynajem wraz  z  infrastrukturą  zewnętrzną na działce nr 23/2 obręb 35 przy ul. Gospodarczej 19 w Siedlcach (pierwszy przetarg - publikacja 10.06.2022).

 

2. Budowa  budynku  mieszkalnego  z  mieszkaniami  przeznaczonymi na wynajem wraz  z  infrastrukturą  zewnętrzną na działce nr 23/2 obręb 35 przy ul. Gospodarczej 19 w Siedlcach (drugi przetarg - publikacja 10.06.2022).

 

3. Budowa  budynku  mieszkalnego  z  mieszkaniami  przeznaczonymi na wynajem wraz  z  infrastrukturą  zewnętrzną na działce nr 23/2 obręb 35 przy ul. Gospodarczej 19 w Siedlcach (trzeci przetarg - publikacja 27.07.2022).

 

4. Budowa  budynku  mieszkalnego  z  mieszkaniami  przeznaczonymi na wynajem wraz  z  infrastrukturą  zewnętrzną na działce nr 23/2 obręb 35 przy ul. Gospodarczej 19 w Siedlcach (czwarty przetarg - publikacja 18.08.2022).

 

5. Budowa  budynku  mieszkalnego  z  mieszkaniami  przeznaczonymi na wynajem wraz  z  infrastrukturą  zewnętrzną na działce nr 23/2 obręb 35 przy ul. Gospodarczej 19 w Siedlcach (piąty przetarg - publikacja 11.10.2022).

 

5. Budowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami przeznaczonymi na wynajem wraz z infrastrukturą zewnętrzną na działce nr 23/2 obręb 35 przy ul. Gospodarczej 19 w Siedlcach (piąty przetarg - publikacja 11.10.2022).

STBS.PUZ.5/2022                                                                                 Siedlce, dnia 11 października 2022 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Siedleckie Towarzystwo Budownictwa  Społecznego Sp. z o.o. w Siedlcach informuje o wszczęciu postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia pn.:

Budowa  budynku  mieszkalnego  z  mieszkaniami  przeznaczonymi na wynajem wraz  z  infrastrukturą  zewnętrzną na działce nr 23/2 obręb 35 przy ul. Gospodarczej 19 w Siedlcach.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych zwaną dalej ustawą Pzp, o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż progi unijne.

Postępowanie prowadzone jest na Portalu dostępowym Urzędu Zamówień Publicznych (e-zamówienia.gov.pl): https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano pod nr:  2022/BZP 00386775/01

Identyfikator postępowania: ocds-148610-dd8088ac-4946-11ed-9171-f6b7c7d59353                

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-dd8088ac-4946-11ed-9171-b7c7d59353

Treść ogłoszenia oraz dokumenty do pobrania dostępne są na stronie internetowej Spółki:

www.stbs.siedlce.pl/przetargi.phtml

http://www.stbs.siedlce.pl/2022.phtml

W dniu 26 października 2022 r.  w siedzibie Spółki dokonano otwarcia ofert. W załączeniu informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia oraz o otwarciu ofert

W dniu 3 listopada 2022 r.  dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. W załączeniu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Do pobrania:

 

Pełna dokumentacja:

08daab73-986b-1342-b9db-f50011ab0a40.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP pod nr 2022/BZP 00309232/01
Format: pdf, rozmiar: 144 KB, opublikowano: 10.11.22, 219 pobrań

SWZ-Gospodarcza-19-5.pdf

SWZ Gospodarcza 19
Format: pdf, rozmiar: 1.2 MB, opublikowano: 10.11.22, 246 pobrań

SWZ-G19-zalaczniki-G19-5.pdf

Załączniki do SWZ
Format: pdf, rozmiar: 441.8 KB, opublikowano: 10.11.22, 201 pobrań

SWZ-G19-zalaczniki-G19-5.docx

Załączniki do SWZ (edytowalne)
Format: docx, rozmiar: 63.4 KB, opublikowano: 10.11.22, 200 pobrań

Wzor-umowy-zalacznik-nr-8-do-SWZ.pdf

Wzór umowy - załącznik nr 8 do SWZ
Format: pdf, rozmiar: 418 KB, opublikowano: 10.11.22, 209 pobrań

Harmonogram_rzeczowo_finansowy_zalacznik_nr_12_do_SWZ_G19_5.pdf

Harmonogram rzeczowo-finansowy robót załącznik nr 12 do SWZ
Format: pdf, rozmiar: 94.2 KB, opublikowano: 10.11.22, 197 pobrań

Umowa-powierzenia-przetwarzania-danych-osobowych-zalacznik-nr-13-do-SWZ.pdf

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zalacznik nr 13 do SWZ
Format: pdf, rozmiar: 45.1 KB, opublikowano: 10.11.22, 180 pobrań

Informacja-kwota-na-sfinansowanie-zamowienia-G19.5.pdf

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
Format: pdf, rozmiar: 366.4 KB, opublikowano: 10.26.22, 195 pobrań

Informacja-o-otwarciu-ofert-G19-5.pdf

Informacja o otwarciu ofert
Format: pdf, rozmiar: 519.6 KB, opublikowano: 10.26.22, 243 pobrań

Informacja-o-wyborze-najkorzysniejszej-oferty-G19-5.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Format: pdf, rozmiar: 787.7 KB, opublikowano: 11.03.22, 218 pobrań

4. Budowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami przeznaczonymi na wynajem wraz z infrastrukturą zewnętrzną na działce nr 23/2 obręb 35 przy ul. Gospodarczej 19 w Siedlcach (czwarty przetarg - publikacja 18.08.2022).

STBS.PUZ.4/2022                                                                                         Siedlce, dnia 18 sierpnia 2022 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Siedleckie Towarzystwo Budownictwa  Społecznego Sp. z o.o. w Siedlcach informuje o wszczęciu postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia pn.:

Budowa  budynku  mieszkalnego  z  mieszkaniami  przeznaczonymi na wynajem wraz  z  infrastrukturą  zewnętrzną na działce nr 23/2 obręb 35 przy ul. Gospodarczej 19 w Siedlcach.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych zwaną dalej ustawą Pzp, o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż progi unijne.

Postępowanie prowadzone jest na Portalu dostępowym Urzędu Zamówień Publicznych (e-zamówienia.gov.pl): https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano pod nr: 2022/BZP 00309232/01

Identyfikator postępowania: ocds-148610-17f1edc7-1df4-11ed-b950-8227d40187e8                      

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-17f1edc7-1df4-11ed-b950-8227d40187e8

Treść ogłoszenia oraz dokumenty do pobrania dostępne są na stronie internetowej Spółki:

www.stbs.siedlce.pl/przetargi.phtml

http://www.stbs.siedlce.pl/2022.phtml

W dniu 2 września 2022 r.  w siedzibie Spółki dokonano otwarcia ofert. W załączeniu informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia oraz o otwarciu ofert

W dniu 23 września 2022 r.  dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. W załączeniu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

W dniu 29 września 2022 r.  unieważniono wybór najkorzystniejszej oferty. W załączeniu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, następnie odrzucono jedną ofertę ze względu na błąd w obliczeniu ceny, dokonano ponownego wyboru najkorzystnijejszej oferty i unieważniono postępowanie ponieważ cena najniższej oferty 16 794 296,06 zł. przewyższa kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia. W załączeniu informacje o dokonanych czynnosciach.

Do pobrania:

08da8018-25aa-b896-098c-51000c41c2b3.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP pod nr 2022/BZP 00309232/01
Format: pdf, rozmiar: 144 KB, opublikowano: 08.18.22, 248 pobrań

SWZ-Gospodarcza-19-4-przetarg.pdf

SWZ Gospodarcza 19
Format: pdf, rozmiar: 5.6 MB, opublikowano: 08.18.22, 236 pobrań

SWZ-G19-zalaczniki-G19-4.pdf

Załączniki do SWZ
Format: pdf, rozmiar: 441.7 KB, opublikowano: 08.18.22, 221 pobrań

SWZ-G19-zalaczniki-G19-4.docx

Załączniki do SWZ (edytowalne)
Format: docx, rozmiar: 63.7 KB, opublikowano: 08.18.22, 233 pobrań

Wzor-umowy-zalacznik-nr-8-do-SWZ-G19-4.pdf

Wzór umowy - załącznik nr 8 do SWZ
Format: pdf, rozmiar: 418 KB, opublikowano: 08.18.22, 230 pobrań

Harmonogram_rzeczowo_finansowy_zalacznik_nr_12_do_SWZ_G19_4.pdf

Harmonogram rzeczowo-finansowy robót załącznik nr 12 do SWZ
Format: pdf, rozmiar: 95.1 KB, opublikowano: 08.18.22, 217 pobrań

Informacja-kwota-na-sfinansowanie-zamowienia-G19.4.pdf

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
Format: pdf, rozmiar: 371 KB, opublikowano: 09.02.22, 237 pobrań

Informacja-o-otwarciu-ofert-G19-4-1.pdf

Informacja o otwarciu ofert
Format: pdf, rozmiar: 491.7 KB, opublikowano: 09.02.22, 266 pobrań

Zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-G19.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Format: pdf, rozmiar: 544.1 KB, opublikowano: 09.23.22, 217 pobrań

zawiadomienie-o-uniewaznieniu-czynnosci-wyboru-najkorzystniejszej-oferty-G19.4.pdf

Informacja o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty.
Format: pdf, rozmiar: 578.7 KB, opublikowano: 10.10.22, 200 pobrań

zawiadomienie-o-odrzuceniu-oferty-G19.4.pdf

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty.
Format: pdf, rozmiar: 646.3 KB, opublikowano: 10.10.22, 199 pobrań

zawiadomienie-o-uniewaznieniu-postepowania-G19.4.pdf

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.
Format: pdf, rozmiar: 952.4 KB, opublikowano: 10.10.22, 196 pobrań

.

 

.

3. Budowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami przeznaczonymi na wynajem wraz z infrastrukturą zewnętrzną na działce nr 23/2 obręb 35 przy ul. Gospodarczej 19 w Siedlcach (trzeci przetarg - publikacja 27.07.2022)..

STBS.PUZ.P3/2022                                                                                           Siedlce, dnia 27 lipca 2022 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Siedleckie Towarzystwo Budownictwa  Społecznego Sp. z o.o. w Siedlcach informuje o wszczęciu postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia pn.:

Budowa  budynku  mieszkalnego  z  mieszkaniami  przeznaczonymi na wynajem wraz  z  infrastrukturą  zewnętrzną na działce nr 23/2 obręb 35 przy ul. Gospodarczej 19 w Siedlcach.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych zwaną dalej ustawą Pzp, o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż progi unijne.

Postępowanie prowadzone jest na Portalu dostępowym Urzędu Zamówień Publicznych (e-zamówienia.gov.pl): https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano pod nr: 2022/BZP 00278501/01

Identyfikator postępowania: ocds-148610-0cafe959-09bc-11ed-9a86-f6f4c648a056  

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0cafe959-09bc-11ed-9a86-f6f4c648a056                                                       

Treść ogłoszenia oraz dokumenty do pobrania dostępne są na stronie internetowej Spółki:

www.stbs.siedlce.pl/przetargi.phtml

http://www.stbs.siedlce.pl/2022.phtml

W dniach 1 - 3 sierpnia 2022 r. potencjalni Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego zgodnie z art. 284 ust. 1 Prawa zamówień publicznych z wnioskami o wyjaśnienie treści SWZ. W dokumentach zamówienia opublikowano odpowiedzi Zamawiającego zgodnie z art. 284 ust. 6 Pzp.

W dniach 3 - 5 sierpnia 2022 r. potencjalny Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego zgodnie z art. 284 ust. 1 Prawa zamówień publicznych z wnioskami o wyjaśnienie treści SWZ. W dokumentach zamówienia opublikowano odpowiedzi Zamawiającego zgodnie z art. 284 ust. 6 Pzp.

W dniu 8 sierpnia 2022 r. potencjalny Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego zgodnie z art. 284 ust. 1 Prawa zamówień publicznych z wnioskami o wyjaśnienie treści SWZ. W dokumentach zamówienia opublikowano odpowiedzi Zamawiającego zgodnie z art. 284 ust. 6 Pzp.

Ponadto Zamawiający informuje, że zmienia:

- termin składania ofert: do dnia 12 sierpnia 2022 r. do godz. 10:00

- termin wniesienia wadium: do dnia 12 sierpnia 2022 r. do godz. 10:00

- termin otwarcia ofert: do dnia 12 sierpnia 2022 r. do godz. 10:15

- termin związania ofertą: do dnia 10 września 2022r. 

W dokumentach zamówienia opublikowano ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz zmieniony SWZ.

W dniu 12 sierpnia 2022 r.  w siedzibie Spółki dokonano otwarcia ofert. W załączeniu informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia oraz o otwarciu ofert

Dnia 21 lipca 2022 r. unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 255 pkt. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019, ze zm.), ponieważ ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

W załączeniu zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

 

Do pobrania:

2022_BZP-00278501_01.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP pod nr 2022/BZP 00238356/01
Format: pdf, rozmiar: 144 KB, opublikowano: 08.01.22, 249 pobrań

SWZ-Gospodarcza-19-3-przetarg.pdf

SWZ Gospodarcza 19
Format: pdf, rozmiar: 1.3 MB, opublikowano: 08.01.22, 239 pobrań

SWZ-G19-zalaczniki-3-przetarg.pdf

Załączniki do SWZ
Format: pdf, rozmiar: 441.7 KB, opublikowano: 08.01.22, 236 pobrań

SWZ-G19-zalaczniki-3-przetarg.docx

Załączniki do SWZ (edytowalne)
Format: docx, rozmiar: 63.7 KB, opublikowano: 08.01.22, 242 pobrań

Wzor-umowy-zalacznik-nr-8-do-SWZ.pdf

Wzór umowy - załącznik nr 8 do SWZ
Format: pdf, rozmiar: 418 KB, opublikowano: 08.01.22, 234 pobrań

Harmonogram_rzeczowo_finansowy_zalacznik_nr_12_do_SWZ.pdf

Harmonogram rzeczowo-finansowy robót załącznik nr 12 do SWZ
Format: pdf, rozmiar: 95.1 KB, opublikowano: 08.01.22, 254 pobrań

Wyjaśnienie-treści-SWZ-1.pdf

Wyjaśnienie treści SWZ 1 (pytania od 1 do 3 sierpnia 2022)
Format: pdf, rozmiar: 967.5 KB, opublikowano: 08.03.22, 237 pobrań

Wyjaśnienie-treści-SWZ-2.pdf

Wyjaśnienie treści SWZ 2 (pytania od 3 do 5 sierpnia 2022)
Format: pdf, rozmiar: 844.8 KB, opublikowano: 08.08.22, 242 pobrań

08da79f9-81fb-08c5-3301-30000d4c5c1a.pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w BZP pod nr 2022/BZP 00298463/01
Format: pdf, rozmiar: 46 KB, opublikowano: 08.09.22, 238 pobrań

SWZ-Gospodarcza-19-3przetarg-korekta.pdf

SWZ Gospodarcza 19 korekta
Format: pdf, rozmiar: 5.6 MB, opublikowano: 08.09.22, 183 pobrań

Wyjaśnienie-treści-SWZ-3.pdf

Wyjaśnienie treści SWZ 3 (pytania z 8 sierpnia 2022)
Format: pdf, rozmiar: 925.9 KB, opublikowano: 08.09.22, 223 pobrań

Informacja-kwota-na-sfinansowanie-zamowienia-G19-3.pdf

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
Format: pdf, rozmiar: 374.3 KB, opublikowano: 08.16.22, 218 pobrań

Informacja-o-otwarciu-ofert-G19-3.pdf

Informacja o otwarciu ofert
Format: pdf, rozmiar: 494.4 KB, opublikowano: 08.16.22, 221 pobrań

zawiadomienie-o-uniewaznieniu-postepowania-G19-3.pdf

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Format: pdf, rozmiar: 528.1 KB, opublikowano: 08.16.22, 242 pobrań

2. Budowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami przeznaczonymi na wynajem wraz z infrastrukturą zewnętrzną na działce nr 23/2 obręb 35 przy ul. Gospodarczej 19 w Siedlcach (drugi przetarg - publikacja 10.06.2022)..

STBS.PUZ.P2/2022                                                                                           Siedlce, dnia 5 lipca 2022 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Siedleckie Towarzystwo Budownictwa  Społecznego Sp. z o.o. w Siedlcach informuje o wszczęciu postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia pn.:

Budowa  budynku  mieszkalnego  z  mieszkaniami  przeznaczonymi na wynajem wraz  z  infrastrukturą  zewnętrzną na działce nr 23/2 obręb 35 przy ul. Gospodarczej 19 w Siedlcach.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych zwaną dalej ustawą Pzp, o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż progi unijne.

Postępowanie prowadzone jest na Portalu dostępowym Urzędu Zamówień Publicznych (e-zamówienia.gov.pl): https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano pod nr: 2022/BZP 00238356/01

Identyfikator postępowania: ocds-148610-b7ed33dc-f85f-11ec-9a86-f6f4c648a056

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b7ed33dc-f85f-11ec-9a86-f6f4c648a056

Treść ogłoszenia oraz dokumenty do pobrania dostępne są na stronie internetowej Spółki:

www.stbs.siedlce.pl/przetargi.phtml

http://www.stbs.siedlce.pl/2022.phtml

W dniu 21 lipca 2022 r.  w siedzibie Spółki dokonano otwarcia ofert. W załączeniu informacja o otwarciu ofert.

W załączeniu informacja o otwarciu ofert.

Dnia 21 lipca 2022 r. unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 255 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019, ze zm.), ponieważ w prowadzonym  postępowaniu nie złożono żadnej oferty. 

W załączeniu zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

Do pobrania:

08da5da7-a51c-d182-2831-760010d4f8ad.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP pod nr 2022/BZP 00238356/01
Format: pdf, rozmiar: 144 KB, opublikowano: 07.05.22, 226 pobrań

SWZ-Gospodarcza-19-2.pdf

SWZ Gospodarcza 19
Format: pdf, rozmiar: 5.6 MB, opublikowano: 07.05.22, 257 pobrań

SWZ-G19-zalaczniki-2-przetarg.pdf

Załączniki do SWZ
Format: pdf, rozmiar: 441.6 KB, opublikowano: 07.05.22, 275 pobrań

SWZ-G19-zalaczniki-2-przetarg.docx

Załączniki do SWZ (edytowalne)
Format: docx, rozmiar: 63.2 KB, opublikowano: 07.05.22, 250 pobrań

Informacja-o-otwarciu-ofert-STBS.PUZ.P-P2-2022.pdf

Format: pdf, rozmiar: 420.1 KB, opublikowano: 08.01.22, 238 pobrań

Zawiadomienie-o-unieważnieniu-postępowania-STBS.PUZ.P-P2-2022.pdf

Format: pdf, rozmiar: 386.3 KB, opublikowano: 08.01.22, 236 pobrań

1. Budowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami przeznaczonymi na wynajem wraz z infrastrukturą zewnętrzną na działce nr 23/2 obręb 35 przy ul. Gospodarczej 19 w Siedlcach (pierwszy przetarg - publikacja 10.06.2022).

STBS.PUZ.P1/2022                                                                                       Siedlce, dnia 10 czerwca 2022 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Siedleckie Towarzystwo Budownictwa  Społecznego Sp. z o.o. w Siedlcach informuje o wszczęciu postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia pn.:

Budowa  budynku  mieszkalnego  z  mieszkaniami  przeznaczonymi na wynajem wraz  z  infrastrukturą  zewnętrzną na działce nr 23/2 obręb 35 przy ul. Gospodarczej 19 w Siedlcach.

Siedleckie Towarzystwo Budownictwa  Społecznego Sp. z o.o. w Siedlcach informuje o wszczęciu postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia pn.:

Budowa  budynku  mieszkalnego  z  mieszkaniami  przeznaczonymi na wynajem wraz  z  infrastrukturą  zewnętrzną na działce nr 23/2 obręb 35 przy ul. Gospodarczej 19 w Siedlcach.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych zwaną dalej ustawą Pzp, o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż progi unijne.

Postępowanie prowadzone jest na Portalu dostępowym Urzędu Zamówień Publicznych (e-zamówienia.gov.pl): https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano pod nr: 2022/BZP 00203259/01

Identyfikator postępowania: ocds-148610-ce3e6689-e718-11ec-9a86-f6f4c648a056

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ce3e6689-e718-11ec-9a86-f6f4c648a056

Treść ogłoszenia oraz dokumenty do pobrania dostępne są na stronie internetowej Spółki:

http://www.stbs.siedlce.pl/2022.phtml

www.stbs.siedlce.pl/przetargi.phtml

W dniu 27 czerwca 2022 r.  w siedzibie Spółki dokonano otwarcia ofert. W załączeniu informacja o otwarciu ofert.

W załączeniu informacja o otwarciu ofert.

 

Dnia 29 czerwca 2022 r. odrzucono otrzymaną ofertę oraz unieważniono postępowanie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 255 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019, ze zm.), ponieważ w prowadzonym  postępowaniu jedyna złożona oferta podlegała odrzuceniu.   

W załączeniu zawiadomienia o odrzuceniu oferty i o unieważnieniu postępowania.

 

Do pobrania:

08da4a13-fdcd-8897-6e75-33000d711fab.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP pod nr 2022/BZP 00203259/01
Format: pdf, rozmiar: 143.4 KB, opublikowano: 06.10.22, 305 pobrań

SWZ-Gospodarcza-19.pdf

SWZ Gospodarcza 19
Format: pdf, rozmiar: 325.5 KB, opublikowano: 06.10.22, 288 pobrań

SWZ-G19-zalaczniki.pdf

Załączniki do SWZ
Format: pdf, rozmiar: 441.6 KB, opublikowano: 06.10.22, 262 pobrań

G19-Informacja-o-otwarciu-ofert.pdf

Informacja o otwarciu ofert
Format: pdf, rozmiar: 489.2 KB, opublikowano: 07.05.22, 288 pobrań

G19-Zawiadomienie-o-odrzuceniu-oferty.pdf

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty
Format: pdf, rozmiar: 648.4 KB, opublikowano: 07.05.22, 282 pobrań

G19-Zawiadomienie-o-uniewaznieniu-postepowania.pdf

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Format: pdf, rozmiar: 389.2 KB, opublikowano: 07.05.22, 245 pobrań

^