Osiągnięcia

Budynki mieszkalne wielorodzinne przy ul. Niepodległości 10 i 10A w Siedlcach

W październiku 2000r. zasiedlono budynek wielorodzinny przy ul. Niepodległości 10A w Siedlcach. W marcu 2001r. zakończono zasiedlanie budynku przy ul. Niepodległości 10 obejmującego 61 mieszkań.

10_1.jpg

10_1.jpg

10_2.jpg

10_2.jpg

10_3.jpg

10_3.jpg

10a_1.jpg

10a_1.jpg

10a_2.jpg

10a_2.jpg

10a_3.jpg

10a_3.jpg

Niepodlegloscki10.jpg

Niepodlegloscki10.jpg

Niepodlegloscki10A.jpg

Niepodlegloscki10A.jpg

Niepodlegloscki_10_10A.jpg

Niepodlegloscki_10_10A.jpg

^