aktualizacja: 2016.07.01

Przetargi

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego

STBS.I. 57 / 2016                                                                               Siedlce, dnia 24 maja 2016 r.

 

 

 

                                              ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Siedleckie Towarzystwo Budownictwa  Społecznego Sp. z o.o. w Siedlcach informuje o wszczęciu postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia na:

Dostarczanie przy pomocy sieci telewizji kablowej retransmitowanego sygnału naziemnej telewizji cyfrowej oraz programów radiowych wraz z konserwacją instalacji w budynkach Siedleckiego „TBS” Sp. z o.o. oraz budynkach komunalnych Miasta Siedlce

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro i mniejszej od równowartości kwoty 209 000 euro, z zachowaniem zasad określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zmianami),

Treść ogłoszenia oraz dokumenty do pobrania dostępne są na stronie internetowej Spółki:

http://www.stbs.siedlce.pl/przetargi.phtml

www.stbs.siedlce.pl/przetargi.phtml

Dnia 24 maja 2016 r.  ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane pod nr 132590 – 2016 w Biuletynie Zamówień Publicznych

Dnia 10 czerwca 2016 r. dokonano otwarcia ofert. W załączeniu informacja o otwarciu o ofert.

Dnia 17 czerwca 2016 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. W załączeniu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Dnia 30 czerwca 2016 r. zamówienie zostało udzielone wybranemu w przeprowadzonym postępowaniu wykonawcy. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane pod nr 115549 – 2016 w Biuletynie Zamówień Publicznych. W załączeniu treść ogłoszenia.

.

Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_115549-2016.pdf

Format: pdf, rozmiar: 45.8 KB, opublikowano: 07.01.16, 34 pobrań

^