aktualizacja: 2015.08.06

Przetargi

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego na wykonanie inwestycji przy ul. Gospodarczej 15 w Siedlcach.

Siedlce, dnia 6 sierpnia 2015 r.

STBS.I. 15 / 2015

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro i mniejszej od równowartości kwoty 5 186 000 euro na budowę dwóch  budynków  mieszkalnych  z  mieszkaniami  przeznaczonymi na wynajem i  garażami wraz  z  infrastrukturą  zewnętrzną na  działce nr 19/5 obręb 35 przy ul. Gospodarczej 15 w Siedlcach.

W załączeniu ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych

.

Ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf

Format: pdf, rozmiar: 60.8 KB, opublikowano: 08.06.15, 97 pobrań

^