aktualizacja: 2017.10.11

Przetargi

Aktualnie prowadzone postępowania przetargowe:

1. Wykonanie robót budowlanych (instalacje c.o. i c.w.) w budynku komunalnym Miasta Siedlce przy ul. Spokojnej 8 w Siedlcach.

2. Wykonanie remontu balkonów w budynkach mieszkalnych Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. przy ul. Niepodległości 10, Niepodległości 10 A, Unitów Podlaskich 7 A w Siedlcach.

 

1. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego Wykonanie robót budowlanych (instalacje c.o. i c.w.) w budynku komunalnym Miasta Siedlce przy ul. Spokojnej 8 w Siedlcach.

STBS.PUZ.54/2017                                                                               Siedlce, dnia 23 sierpnia 2017 r.

 

 

 

                                              ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Siedleckie Towarzystwo Budownictwa  Społecznego Sp. z o.o. w Siedlcach informuje o wszczęciu postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia na:

Wykonanie robót budowlanych (instalacje c.o. i c.w.) w budynku komunalnym Miasta Siedlce przy ul. Spokojnej 8 w Siedlcach.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro i mniejszej od równowartości kwoty 5 225 000 euro, z zachowaniem zasad określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zmianami).

Treść ogłoszenia oraz dokumenty do pobrania dostępne są na stronie internetowej Spółki:

http://www.stbs.siedlce.pl/przetargi.phtml

 

Dnia 23 sierpnia 2017 r.  ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane pod w systemie BZP pod adresem:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=a5f805c1-4c7d-449a-95ab-b9f44ae7b6e5

Nr ogłoszenia: 575989-N-2017.

Dnia 11 września 2017 r. dokonano otwarcia ofert. W załączeniu informacja o otwarciu ofert w prowadzonym postępowaniu przetargowym.

Dnia 3 października została wybrana najkorzystniejsza oferta w prowadzonym postępowaniu. W załączczeniu informacja o wyborze.

Informacja-o-otwarciu-ofert.pdf

Format: pdf, rozmiar: 460.2 KB, opublikowano: 09.11.17, 30 pobrań

Zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-S8.pdf

Format: pdf, rozmiar: 874.1 KB, opublikowano: 10.03.17, 16 pobrań

2. Wykonanie remontu balkonów i schodów zewnętrznych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Siedlcach.

STBS.PUZ.  58 /2017                                                         Siedlce, dnia 22 września 2017 r.

 

 

 

                                ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Siedleckie Towarzystwo Budownictwa  Społecznego Sp. z o.o. w Siedlcach informuje o wszczęciu postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia na:

Wykonanie remontu balkonów i schodów zewnętrznych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Siedlcach.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro i mniejszej od równowartości kwoty 5 225 000 euro, z zachowaniem zasad określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579),

Treść ogłoszenia oraz dokumenty do pobrania dostępne są na stronie internetowej Spółki:

http://www.stbs.siedlce.pl/przetargi.phtml

www.stbs.siedlce.pl/przetargi.phtml

Dnia 22 września 2017 r.  ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=36b06eed-2573-4fe3-8910-58c885a2a504

 

Nr ogłoszenia: 591974-N-2017 z dnia 2017-09-22 r.

Dnia 9 października unieważniono postępowanie przetargowe w trybie art. 93 ust. 1. pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ w prowadzonym  postępowaniu nie złożono żadnej oferty nie polegającej odrzuceniu.  

W załączeniu zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

Zawiadomienie-o-unieważnieniu-postępowania-RB2.pdf

Format: pdf, rozmiar: 399.1 KB, opublikowano: 10.11.17, 7 pobrań

^