Przetargi

Ogłoszenie o przetargu na finansowanie inwestycji przy ul. Gospodarczej 15 w Siedlcach.

STBS.I.30/2014                                                                      Siedlce, dnia 21 lipca 2014 r.

                               

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Siedleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., 08-110 Siedlce, ul. Starowiejska 60 wszczeło postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

udzielenie kredytu budowlanego na sfinansowanie inwestycji polegającej na budowie dwóch  budynków  mieszkalnych  z  mieszkaniami  przeznaczonymi na wynajem i  garażami wraz  z   infrastrukturą  zewnętrzną na  działce nr 19/5 obręb 35 przy ul. Gospodarczej 15 w Siedlcach

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 207 euro, z zachowaniem zasad określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zmianami).

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej pod nr 2014/S 140-251441:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:251441-2014:TEXT:PL:HTML

 

Ogloszenie_o_zamowieniu_wyslane_ 2014.07.21.pdf

pdf, 112.9K, 07/21/14, 57 downloads

Ogloszenie_o_zamowieniu_opublikowane_ 2014.07.24.pdf

pdf, 130.8K, 07/24/14, 31 downloads

SIWZ Gospodarcza 15 finansowanie.pdf

pdf, 4.2M, 07/24/14, 42 downloads

Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_wyslane_ 2014.09.09.pdf

pdf, 70.2K, 09/10/14, 20 downloads

Zmiana tresci SIWZ1 G15.pdf

pdf, 940.9K, 09/09/14, 23 downloads

Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_wyslane_ 2014.10.20.pdf

pdf, 70.2K, 10/20/14, 15 downloads

Zmiana tresci SIWZ2 G15.pdf

pdf, 927.6K, 10/20/14, 24 downloads

Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_wyslane_ 2014.12.17.pdf

pdf, 70.3K, 12/17/14, 13 downloads

Zmiana tresci SIWZ3 G15.pdf

pdf, 905.6K, 12/17/14, 16 downloads