Przetargi

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania przetargowego na wykonanie inwestycji przy ul. Gospodarczej 15 w Siedlcach.

 STBS.I. 11 / 2015                                                              Siedlce, dnia 12 maja 2015 r.

 

            Siedleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., 08-110 Siedlce, ul. Starowiejska 60 informuje, że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę dwóch  budynków  mieszkalnych  z  mieszkaniami  przeznaczonymi na wynajem i  garażami wraz  z  infrastrukturą  zewnętrzną na  działce nr 19/5 obręb 35 przy ul. Gospodarczej 15 w Siedlcach w trybie art. 93 ust. 1. pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Informacja o uniewaznieniu przetargu.pdf

pdf, 366.8K, 05/12/15, 43 downloads