aktualizacja: 2017.06.14

Przetargi

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego

STBS.PUZ.38/2017                                                                                       Siedlce, dnia 24 maja 2017 r.

 

 

 

                                ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Siedleckie Towarzystwo Budownictwa  Społecznego Sp. z o.o. w Siedlcach informuje o wszczęciu postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia na:

Wykonanie robót budowlanych w budynkach komunalnych Miasta Siedlce przy ul. Spokojnej 8, Młynarskiej 14 i Młynarskiej 19 w Siedlcach.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro i mniejszej od równowartości kwoty 5 225 000 euro, z zachowaniem zasad określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zmianami),

Treść ogłoszenia oraz dokumenty do pobrania dostępne są na stronie internetowej Spółki:

http://www.stbs.siedlce.pl/przetargi.phtml

www.stbs.siedlce.pl/przetargi.phtml

Dnia 24 maja 2017 r.  ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane pod w systemie BZP pod adresem:

https://bzp.uzp.gov.pl/in/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=3882934f-38b2-4b67-9ea9-480b0a72cf6e

Nr ogłoszenia: 516609-N-2017.

W dniu 12 czerwca 2017 r. dokonano otwarcia ofert. W załączeniu informacja o otwarciu ofert.

W dniu 14 czerwca 2017 r. wybrano najkorzystniejsze oferty w zakresie 1 i 2 oraz unieważniono postępowanie dot. zakresu 3. W załączeniu informacja o otwarciu ofert.

Informacja-o-otwarciu-ofert.pdf

Format: pdf, rozmiar: 505.1 KB, opublikowano: 06.12.17, 11 pobrań

Informacja-o-wyborze-najkorzysniejszej-oferty.pdf

Format: pdf, rozmiar: 580 KB, opublikowano: 06.14.17, 6 pobrań

^