aktualizacja: 2017.01.23

Przetargi

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego

STBS.PUZ. 6 / 2017                                                                               Siedlce, dnia 13 stycznia 2017 r.

 

 

 

                                              ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Siedleckie Towarzystwo Budownictwa  Społecznego Sp. z o.o. w Siedlcach informuje o wszczęciu postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia na:

Konserwacja i wykonywanie bieżących napraw instalacji sanitarnych oraz przyłączy wodnych i kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych będących w zasobach Siedleckiego „TBS” Sp. z o.o. oraz budynków komunalnych Miasta Siedlce.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro i mniejszej od równowartości kwoty 209 000 euro, z zachowaniem zasad określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zmianami),

Treść ogłoszenia oraz dokumenty do pobrania dostępne są na stronie internetowej Spółki:

http://www.stbs.siedlce.pl/przetargi.phtml

www.stbs.siedlce.pl/przetargi.phtml

Dnia 13 stycznia 2017 r.  ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane pod nr 8035 – 2017 w Biuletynie Zamówień Publicznych.

W dniu 23 stycznia 2017 r.  w siedzibie Spółki dokonano otwarcia ofert. W załączeniu informacja o otwarciu ofert.

Dnia 23 stycznia 2017 r.  dokonano również wyboru najkorzystniejszej oferty. W załączeniu informacja o dokonanym wyborze.

Informacja-o-otwarciu-ofert.pdf

Format: pdf, rozmiar: 451.8 KB, opublikowano: 01.23.17, 48 pobrań

Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf

Format: pdf, rozmiar: 423.7 KB, opublikowano: 01.23.17, 62 pobrań

^