aktualizacja: 2017.12.12

Przetargi

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego Wykonanie remontu balkonów, schodów zewnętrznych, chodnika i docieplenie podciągów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Siedlcach

STBS.PUZ.72/2017                                                                               Siedlce, dnia 12 grudnia 2017 r.

 

 

 

                                              ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Siedleckie Towarzystwo Budownictwa  Społecznego Sp. z o.o. w Siedlcach informuje o wszczęciu postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia na:

Wykonanie remontu balkonów, schodów zewnętrznych, chodnika i docieplenie podciągów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Siedlcach.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro i mniejszej od równowartości kwoty 5 225 000 euro, z zachowaniem zasad określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zmianami).

Treść ogłoszenia oraz dokumenty do pobrania dostępne są na stronie internetowej Spółki:

http://www.stbs.siedlce.pl/przetargi.phtml

Dnia 12 grudnia 2017 r.  ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane pod w systemie BZP pod adresem:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=3d14ba75-ae58-45d1-ab92-133970bc345c

Nr ogłoszenia: 631547-N-2017.

Ogloszenie-o-zamowieniu-631547-N-2017.pdf

Format: pdf, rozmiar: 126.2 KB, opublikowano: 12.12.17, 1 pobrań

SIWZ-Remont-balkonow.pdf

Format: pdf, rozmiar: 286.2 KB, opublikowano: 12.12.17, 2 pobrań

Zalacznik-nr-5-Szczegolowy-zakres-robót.pdf

Format: pdf, rozmiar: 133.5 KB, opublikowano: 12.12.17, 2 pobrań

Oferta-w-formie-edytowalnej.doc

Format: doc, rozmiar: 143 KB, opublikowano: 12.12.17, 2 pobrań

Oferta-w-formie-edytowalnej.docx

Format: docx, rozmiar: 49.5 KB, opublikowano: 12.12.17, 2 pobrań

^