aktualizacja: 2017.07.27

Przetargi

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego

STBS.PUZ.50/2017                                                                                       Siedlce, dnia 29 czerwca 2017 r.

 

 

 

                                ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Siedleckie Towarzystwo Budownictwa  Społecznego Sp. z o.o. w Siedlcach informuje o wszczęciu postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia na:

Wykonanie robót budowlanych (instalacje c.o. i c.w.) w budynku komunalnym Miasta Siedlce przy ul. Spokojnej 8 w Siedlcach

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro i mniejszej od równowartości kwoty 5 225 000 euro, z zachowaniem zasad określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zmianami),

Treść ogłoszenia oraz dokumenty do pobrania dostępne są na stronie internetowej Spółki:

http://www.stbs.siedlce.pl/przetargi.phtml

www.stbs.siedlce.pl/przetargi.phtml

Dnia 29 czerwca 2017 r.  ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane pod w systemie BZP pod adresem:

https://bzp.uzp.gov.pl/in/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=b0387c46-dbc6-4491-b063-df3d7fcd66b3

Nr ogłoszenia: 542145-N-2017.

W dniu 18 lipca 2017 r. unieważniono postępowanie w trybie art. 93 ust. 1. pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ w prowadzonym  postępowaniu nie złożono żadnej oferty nie polegającej odrzuceniu. Do pobrania plik z informacją o unieważnieniu prowadzonego postępowania przetargowego.

 

 

W związku z nierozstrzygnięciem ww. przetargu Siedleckie "TBS" Sp. z o.o. planuje wszcząć kolejne postępowanie przetargowe. Przewidywany termin publikacji ogłoszenia: 24 sierpień 2017 r.

 

zawiadomienie-o-uniewaznieniu-postepowania.pdf

Format: pdf, rozmiar: 387.6 KB, opublikowano: 07.20.17, 7 pobrań

^