aktualizacja: 2018.06.15

Przetargi

Aktualnie prowadzone postępowania przetargowe:

1.Wykonanie robót budowlanych (instalacje c.o. i c.w.) w budynkach komunalnych Miasta Siedlce przy ul. Kilińskiego 40 i Kilińskiego 40A w Siedlcach.

 

1. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego pn. "Wykonanie robót budowlanych (instalacje c.o. i c.w.) w budynkach komunalnych Miasta Siedlce przy ul. Kilińskiego 40 i Kilińskiego 40A w Siedlcach."

STBS.PUZ.30/2018                                                                               Siedlce, dnia 15 czerwca 2018 r.

 

 

 

 

                                              ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Siedleckie Towarzystwo Budownictwa  Społecznego Sp. z o.o. w Siedlcach informuje o wszczęciu postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia na:

 

Wykonanie robót budowlanych (instalacje c.o. i c.w.) w budynkach komunalnych Miasta Siedlce przy ul. Kilińskiego 40 i Kilińskiego 40A w Siedlcach.

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro i mniejszej od równowartości kwoty 5 548 000  euro, z zachowaniem zasad określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zmianami).

 

Dnia 15 czerwca 2018 r.  ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane pod w systemie BZP pod adresem:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=b9ea74b8-ff99-4dd2-bd8a-85787fd7f483

Nr ogłoszenia:574303-N-2018

Treść ogłoszenia oraz dokumenty do pobrania dostępne są na stronie internetowej Spółki:

http://www.stbs.siedlce.pl/przetargi.phtml

 

Do pobrania:

Ogloszenie-o-zamowieniu-nr-574303-N-2018.pdf

Format: pdf, rozmiar: 137.1 KB, opublikowano: 06.15.18, 10 pobrań

SIWZ-Kilinskiego-40.pdf

Format: pdf, rozmiar: 387.3 KB, opublikowano: 06.15.18, 13 pobrań

^