Przetargi

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego na wykonanie inwestycji przy ul. Gospodarczej 15 w Siedlcach.

 STBS.I. 15 / 2015                                                           Siedlce, dnia 25 czerwca 2015 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

 Siedleckie Towarzystwo Budownictwa  Społecznego Sp. z o.o. w Siedlcach informuje o wszczęciu postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia na:

 Budowę dwóch  budynków  mieszkalnych  z  mieszkaniami  przeznaczonymi na wynajem i garażami wraz  z  infrastrukturą  zewnętrzną na  działce nr 19/5 obręb 35 przy ul. Gospodarczej 15 w Siedlcach.

 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro i mniejszej od równowartości kwoty 5 186 000 euro, z zachowaniem zasad określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zmianami),

 

SIWZ Gospodarcza 15.pdf

pdf, 492.2K, 06/25/15, 36 downloads

Formularz oferty.docx

docx, 71.1K, 06/25/15, 16 downloads

Formularz oferty.doc

doc, 170K, 06/25/15, 11 downloads