aktualizacja: 2018.03.02

Przetargi

Aktualnie prowadzone postępowania przetargowe:

1. Budowa  budynku  mieszkalnego  z  mieszkaniami  przeznaczonymi na wynajem wraz  z  infrastrukturą  zewnętrzną na  działkach nr 13/55 i 13/57 obręb 35 przy ul. Gospodarczej 13 w Siedlcach..

2. Wykonanie remontu balkonów, schodów zewnętrznych, chodnika i docieplenie podciągów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. przy ul. Niepodległości 10, Niepodległości 10 A, Unitów Podlaskich 7 A w Siedlcach.

 

1. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego Budowa  budynku  mieszkalnego  z  mieszkaniami  przeznaczonymi na wynajem wraz  z  infrastrukturą  zewnętrzną na  działkach nr 13/55 i 13/57 obręb 35 przy ul. Gospodarczej 13 w Siedlcach.

STBS.PUZ.3/2018                                                                                       Siedlce, dnia 6 lutego 2018 r.

 

 

 

                                              ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Siedleckie Towarzystwo Budownictwa  Społecznego Sp. z o.o. w Siedlcach informuje o wszczęciu postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia na:

 

Budowę  budynku  mieszkalnego  z  mieszkaniami  przeznaczonymi na wynajem wraz  z  infrastrukturą  zewnętrzną na  działkach nr 13/55 i 13/57 obręb 35 przy ul. Gospodarczej 13 w Siedlcach.

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro i mniejszej od równowartości kwoty 5 548 000  euro, z zachowaniem zasad określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zmianami).

Dnia 6 lutego 2018 r.  ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane pod w systemie BZP pod adresem:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=e3e9c00e-0898-4d00-97ef-bd78f1a16237

Nr ogłoszenia: 514915-N-2018.

Treść ogłoszenia oraz dokumenty do pobrania dostępne są na stronie internetowej Spółki:

http://www.stbs.siedlce.pl/przetargi.phtml

Dnia 22 lutego 2018 r.  dokonano otwarcia ofert. W załączeniu informacja o otwarciu ofert.

Dnia 28 lutego 2018 r.  dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. W załączeniu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz ocena punktowa wszystkich otrzymanych ofert.

 

Do pobrania:

Informacja_o_otwarciu_ofert.pdf

Format: pdf, rozmiar: 510.9 KB, opublikowano: 02.22.18, 75 pobrań

Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_G13.pdf

Format: pdf, rozmiar: 527.9 KB, opublikowano: 03.01.18, 50 pobrań

Ocena_punktowa_ofert.pdf

Format: pdf, rozmiar: 380.9 KB, opublikowano: 03.01.18, 30 pobrań

2. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego Wykonanie remontu balkonów, schodów zewnętrznych, chodnika i docieplenie podciągów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Siedlcach

 

STBS.PUZ.1/2018                                                                                      Siedlce, dnia 11 stycznia 2018 r.

 

                                              ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Siedleckie Towarzystwo Budownictwa  Społecznego Sp. z o.o. w Siedlcach informuje o wszczęciu postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia na:

Wykonanie remontu balkonów, schodów zewnętrznych, chodnika i docieplenie podciągów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Siedlcach.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro i mniejszej od równowartości kwoty 5 548 000 euro, z zachowaniem zasad określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zmianami).

Treść ogłoszenia oraz dokumenty do pobrania dostępne są na stronie internetowej Spółki:

http://www.stbs.siedlce.pl/przetargi.phtml

Dnia 11 stycznia 2018 r.  ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane pod w systemie BZP pod adresem:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=19eecb4c-94cc-4e3e-bbf5-ce504c439c36

Nr ogłoszenia: 504505-N-2018.

Dnia 5 lutego 2018 r. dokonano otwarcia ofert. W załączeniu informacja o otwarciu ofert.

Dnia 2 marca 2018 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie 6 oraz unieważniono postępowanie w pozostałych zakresach. W załączeniu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu postępowania.

Do pobrania:

Informacja-o-otwarciu-ofert.pdf

Format: pdf, rozmiar: 863.7 KB, opublikowano: 02.05.18, 58 pobrań

Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_i_uniewaznieniu_postepowania.pdf

Format: pdf, rozmiar: 815 KB, opublikowano: 03.02.18, 25 pobrań

^