aktualizacja: 2017.01.13

Przetargi

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego

STBS.PUZ. 6 / 2017                                                                               Siedlce, dnia 13 stycznia 2017 r.

 

 

 

                                              ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Siedleckie Towarzystwo Budownictwa  Społecznego Sp. z o.o. w Siedlcach informuje o wszczęciu postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia na:

Konserwacja i wykonywanie bieżących napraw instalacji sanitarnych oraz przyłączy wodnych i kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych będących w zasobach Siedleckiego „TBS” Sp. z o.o. oraz budynków komunalnych Miasta Siedlce.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro i mniejszej od równowartości kwoty 209 000 euro, z zachowaniem zasad określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zmianami),

Treść ogłoszenia oraz dokumenty do pobrania dostępne są na stronie internetowej Spółki:

http://www.stbs.siedlce.pl/przetargi.phtml

www.stbs.siedlce.pl/przetargi.phtml

Dnia 13 stycznia 2017 r.  ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane pod nr 8035 – 2017 w Biuletynie Zamówień Publicznych.

.

Ogłoszenie-o-zamowieniu-nr-8035-2017.pdf

Format: pdf, rozmiar: 91 KB, opublikowano: 01.13.17, 17 pobrań

SIWZ-konserwacja.pdf

Format: pdf, rozmiar: 299.9 KB, opublikowano: 01.13.17, 50 pobrań

Oferta-i-zalaczniki-w-formie-edytowalnej.docx

Format: docx, rozmiar: 58.7 KB, opublikowano: 01.13.17, 42 pobrań

...

.

...

^