Przetargi

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie inwestycji przy ul. Gospodarczej 15 w Siedlcach.

                                                                    Siedlce, dnia 17 kwietnia 2015 r.

 

          

Siedleckie Towarzystwo Budownictwa  Społecznego Sp. z o.o. w Siedlcach informuje o wszczęciu postępowania przetargowego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego dla inwestycji „Budowa dwóch  budynków  mieszkalnych  z  mieszkaniami  przeznaczonymi na wynajem i  garażami wraz  z  infrastrukturą  zewnętrzną na  działce nr 19/5 obręb 35 przy ul. Gospodarczej 15 w Siedlcach.” Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 17 kwietnia 2015 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 88048-2015.

W załączeniu ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz projekt inwestycji.

 

SIWZ Gospodarcza 15.pdf

pdf, 26.7M, 04/17/15, 90 downloads

Formularz oferty.doc

doc, 169K, 04/23/15, 6 downloads

Formularz oferty.docx

docx, 70.7K, 04/23/15, 6 downloads

Wyjasnienie tresci SIWZ 1.pdf

pdf, 351.3K, 04/23/15, 17 downloads