aktualizacja: 2016.12.08

Przetargi

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego

STBS.PUZ. 133 / 2016                                                                               Siedlce, dnia 8 grudnia 2016 r.

 

 

 

                                              ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Siedleckie Towarzystwo Budownictwa  Społecznego Sp. z o.o. w Siedlcach informuje o wszczęciu postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia na:

Konserwacja i wykonywanie bieżących napraw instalacji sanitarnych oraz przyłączy wodnych i kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych będących w zasobach Siedleckiego „TBS” Sp. z o.o. oraz budynków komunalnych Miasta Siedlce.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro i mniejszej od równowartości kwoty 209 000 euro, z zachowaniem zasad określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zmianami),

Treść ogłoszenia oraz dokumenty do pobrania dostępne są na stronie internetowej Spółki:

http://www.stbs.siedlce.pl/przetargi.phtml

www.stbs.siedlce.pl/przetargi.phtml

Dnia 8 grudnia 2016 r.  ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane pod nr 362638 – 2016 w Biuletynie Zamówień Publicznych.

.

Ogloszenie-o-zamowieniu-362638_2016.pdf

Format: pdf, rozmiar: 75.9 KB, opublikowano: 12.08.16, 2 pobrań

SIWZ-konserwacjax.pdf

Format: pdf, rozmiar: 298.5 KB, opublikowano: 12.08.16, 1 pobrań

Oferta-i-zalaczniki-w-formie-edytowalnej.docx

Format: docx, rozmiar: 58.3 KB, opublikowano: 12.08.16, 1 pobrań

Informacja-o-otwarciu-ofert.pdf

Format: pdf, rozmiar: 472.8 KB, opublikowano: 11.21.16, 24 pobrań

^