aktualizacja: 2018.08.16

Regulaminy

Regulamin parkingów i miejsc wyznaczonych na parkowanie

Regulamin parkingów i miejsc wyznaczonych na parkowanie Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

Regulamin porządku domowego

Regulamin porządku domowego i zasad współżycia mieszkańców oraz utrzymania stanu technicznego zasobów lokalowych Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania

Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w budynkach .Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

Regulaminu wynajmu lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobach Siedleckiego "TBS" Sp. z o.o. w Siedlcach

Regulaminu wynajmu lokali mieszkalnych znajdujących sie w zasobach Siedleckiego "TBS" Sp. z o.o.

Regulamin konserwacji, naprawy i wymiany stolarki drewnianej

Regulamin konserwacji, naprawy i wymiany stolarki drewnianej w budynkach Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

^